Mae’r Gymrodoriaeth Ymchwil Uwch Cronfa Newton hon wedi cynhyrchu cyfrol i’w chyhoeddi yn Tsieinëeg o ganlyniad i’r ymdrech ar y cyd gan dimau CASS a Chaerdydd:Y gyfrol o’r enw Polisi Cymdeithasol a Llywodraethu Lleol: Datblygiadau yn Ewrop a China 社会政策与地方治理:欧洲和中国的经验 yn cael ei gyhoeddi gan y Wasg Academaidd Gwyddorau Gymdeithasol yn hydref 2019