Yn ystod y prosiect, ymwelodd tîm CASS â’r Senedd, y Gymuned a sefydliadau’r trydydd sector. Trwy hyn dysgon nhw agweddau pwysig ar gyd-destun gwleidyddol a chymdeithasol-ddiwylliannol Cymru, yn ogystal â datblygu lles yn y DU. Hefyd ymwelodd Tîm Caerdydd â nifer o grwpiau cymunedol a sefydliadau cymdeithas sifil yn Beijing. Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am yr ymweliadau dwyochrog a’r teithiau maes a wneir gan dimau CASS a Chaerdydd.