Mae Cymuned Qinghe yn enghraifft nodweddiadol o drefoli yn Tsieina. Ym mis Medi 2017, aeth tîm CASS ag ymchwilwyr Caerdydd i ddwy gymdogaeth wahanol yn Qinghe gan gwrdd â’r cynrychiolwyr yn y cymdeithasau preswylwyr lleol. Yr un cyntaf oedd Canolfan Gwasanaethau Cymunedol Huayuanlao ac roedd yr ail mewn datblygiad tai pen uchel o’r enw Oak Bay.