Amgueddfeydd Diwylliant a Chelfyddydau Llafurwyr Mudol 

Nod yr amgueddfa yw cofnodi celf a hanes gweithiwr mudol ac eirioli gwerth llafur. Sefydlwyd yr amgueddfa yn 2008, a chaiff yr holl arddangosfeydd eu casglu gan y gweithwyr ledled y wlad, gan gynnwys lluniau, toriadau papur newydd, llythyrau, offer dyddiol, brethyn ac ati.Trefnir yr arddangosfa yn nhrefn amser yn ôl wyth cam hanes gweithwyr mudol er 1949, sef cyfnod cynnar sefydlu P.R.C.; diwygio gwledig; menter trefgordd; yr ymfudiad gwledig-trefol ymchwydd; adeiladu system reoli; bywyd caled yr ymfudwyr; genedigaeth cyrff anllywodraethol; ac addasiadau polisïau. Mae’r amgueddfa’n denu nid yn unig gweithwyr a phobl gyffredin, ond ymchwilwyr a swyddogion y llywodraeth. Roedd yn hanfodol wrth hyrwyddo gwerth llafur a pharch at y dosbarth gweithiol.