Yn Rhagfyr 2017, dychwelodd pedwar ymchwilydd o’r Sefydliad Cymdeithaseg yn CASS i Gaerdydd i hyrwyddo ein cydweithrediad ar y prosiect hwn. Roedd Dr Lin Xiao, Dr Yiran Liu, Dr Yuntong Shi a Dr Jinglin Xiang yn falch iawn o fod yn ôl yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, ynghyd â Dr. Chen Liang a oedd yn ymweld am y tro cyntaf. Cynhaliodd yr athrawon Ralph Fevre, Susan Baker a Paul Chaney, ynghyd â Dr Rod Hick a Dr Marco Pomati dîm CASS.  Trwy gydol y pythefnos, bu’r tîm yn brysur yn ymgysylltu â chyfres o seminarau ymchwil, gweithdai hyfforddi methodoleg yn ogystal â gweithgareddau diwylliannol. Darllenwch yr adroddiad llawn (yn Tsieinëeg) gan dîm CASS yma.