Arweiniodd Dr Lin Xiao, prif ymchwilydd Cymrodoriaeth Uwch Newton, a ariannwyd gan Gronfa Newton yr Academi Brydeinig ac Academi Gwyddor Gymdeithasol Tsieineaidd, (CASS) ddirprwyaeth o bum ymchwilydd gyrfa gynnar ar eu hymweliad cyntaf â’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Caerdydd a i Gymru ym mis Hydref 2016.Roedd yr ymweliad pythefnos o hyd yn nodi dechrau cydweithrediadau newydd rhwng gwyddonwyr cymdeithasol yng Nghaerdydd a CASS. Ymhlith y themâu ymchwil a archwiliwyd mae polisi cymdeithasol, gwella lles, llywodraethu lleol a datblygu cymunedol. Yn ystod eu hymweliad, cyfarfu tîm CASS â llawer o ymchwilwyr mewn amrywiol sefydliadau ymchwil a chanolfannau sy’n gysylltiedig â’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol yn ogystal â Senedd Cymru a grwpiau cymunedol.