Mae llawer o bobl, sefydliadau ymchwil a sefydliadau cymdeithas sifil wedi cyfrannu at lwyddiant y prosiect – a hoffem ddiolch iddynt i gyd yma. 

CASCADE: Children’s Social Care Research and Development Centre

Sustainable Places Research Institute

WISERD: Wales Institute of Social and Economic Research Data and Methods

Les Dobson (Rheolwr Clwstwr Cymunedau Cyntaf y Gogledd)

Dr Lindsay Sullivan (Tiwtor a Chyfieithydd Mandarin, Prifysgol Caerdydd) 

Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Caerdydd 

Dr Eva Elliot Uwch Ddarlithydd 

Martin O’Neill Cydymaith Ymchwil

Charlie Balcombe, Cynorthwyydd Personol i Bennaeth yr Ysgol 

Nick Philpott, Gweinyddwr Ymchwil 

Jeni Morgan, Arweinydd Tîm Grantiau a Gwobrau