Ariennir y prosiect hwn gan yr Academi Brydeinig ac Academi Gwyddorau Cymdeithas Tsieineaidd o dan Gronfa Bartneriaeth Ymchwil ac Arloesi ar y Cyd y DU-Tsieina (Cronfa Newton yn Tsieina), sydd, trwy adeiladu gallu ymchwil ac arloesi, yn hyrwyddo datblygu economaidd a chymdeithasol cynaliadwy. lles yn Tsieina. 

Mae’r rhaglen hon, a lansiwyd yn 2015, yn canolbwyntio ar ymchwilwyr CASS cynnar i ganol gyrfa sydd eisoes wedi sefydlu (neu wrthi’n sefydlu) grŵp ymchwil neu rwydwaith ymchwil ac sydd eisoes â hanes ymchwil. 

Mae Cymrodoriaeth Uwch BA-CASS Newton wedi galluogi’r tîm CASS yn y Sefydliad Cymdeithaseg i ddatblygu eu galluoedd ymchwil trwy gysylltu â rhai o’r grwpiau a’r rhwydweithiau ymchwil gorau yn y DU.

Ni fydda ein prosiect yn bosibl heb gefnogaeth ein cyllidwyr. Dysgwch fwy trwy glicio ar eu henwau uchod.