Proffil o Brif Ymchwiliwyr:

Lin XIAO

Mae Lin XIAO yn athro cyswllt o’r Sefydliad Cymdeithaseg, Academi Gwyddorau Cymdeithas Tsieineaidd.  Derbynodd ei radd Ph.D oddi wrth Prifysgol Tsingshua. 

Ei brif ddiddordeb mewn ymchwil yw cymdeithaseg drefol, cymdeithaseg wleidyddol ac astudiaethau cymunedol. Mae ei gyhoeddiad yn cynnwys llywodraethu lleol a datblygu cymunedol, democratiaeth ystyriol ar lawr gwlad ac adfywio trefol. Mae Xiao hefyd yn aelod o Bwyllgor Cenedlaethol Arbenigwyr ar Adeiladu Cymunedol y Weinyddiaeth Materion Sifil a hefyd yn ymgynghorydd i rai llywodraethau lleol. Ebost: xioalin@cass.org.cn 

Cyhoeddiadau:

2015: Trafod telerau Cymunedol: Pwynt Datblygiad ar Ddemocratiaeth Glaswellt, Arsylwi Datblygu Tsieina. Rhifyn 10

2014: Cyfreithlondeb Anghymesur: Cymhariaeth rhwng y Pwyllgor Preswylwyr a’r Pwyllgor Perchnogion Cartrefi, Adolygiad Cymdeithasegol o China, Rhifyn 2, Argraffiad 6

2013: Cynnydd y Gymuned Berchnogol a’i Hunan-lywodraethu, Adolygiad Llywodraethu China, Argraffiad 2.

2013: Ffin wedi’i Ailadeiladu: Gwladwriaeth, Marchnad a Chymdeithas mewn Cymunedau Trefol Newydd Tsieineaidd. Cymdeithaseg Dwyrain Asia yr 21ain Ganrif (Siapan), Argraffiad 5, tudalen 188-203. 

2012: Deuoliaeth Ddwbl y Gymuned Drefol Fodern a’i Llwybr Datblygu yn Tsieina, Gwyddorau Cymdeithasol yn Nanjing, Argraffiad 9, tudalen 55-61. 

2011: Yr “Astudiaeth o Gymuned” ac “Astudiaethau Cymunedol”: Adolygiad o Ymchwil Ddiweddar ar Gymuned Drefol yn Tsieina, Astudiaethau Cymdeithasegol, 7: 186-246. 

Aelodau’r Prosiect:

Chen LIAN: yn ymchwilydd cyswllt o’r Sefydliad Cymdeithaseg, Academi Gwyddorau Cymdeithas Tsieineaidd. Derbyniodd ei gradd Baglor a’i gradd Meistr o Brifysgol Peking a Ph.D. gradd o CASS. Mae ei phrif ddiddordeb mewn ymchwil yn cynnwys astudiaeth polisi gwrth-dlodi, astudiaeth datblygu cymunedol a chyrff anllywodraethol. Mae ei chyhoeddiad yn cynnwys astudiaeth gymunedol wledig yn nhalaith Hebei, gwrth-dlodi mewn rhai taleithiau gorllewinol, a rhaglenni llywodraethu ac arloesi lleol ar draws llawer o daleithiau Tsieineaidd. 

Jia Yu yw Athro Cynorthwyol mewn ymchwil gymdeithasol ym Mhrifysgol Peking. Derbyniodd ei Ph.D. gradd o Brifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Hong Kong. Mae ei diddordeb ymchwil yn y teulu Tsieineaidd ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau. Mae hi ‘di cyhoeddi erthyglau am rannu gwaith cartref, mynediad priodas, cyd-fyw a bod yn rhiant yn Tsieina. Mae ei gwaith cyfredol ar yr Ail Drosglwyddo Demograffig yn Tsieina. 

Yuntong SHI yw ymchwilydd cynorthwyol o’r Sefydliad Cymdeithaseg, Academi Gwyddorau Cymdeithas Tsieineaidd. Derbyniodd ei gradd Meistr a Ph.D o Brifysgol Tsinghua. Ei phrif ddiddordeb mewn ymchwil yw cymdeithaseg drefol a gwleidyddol. Mae ei chyhoeddiadau yn cynnwys symudiad cymdeithasol mewn cymunedau trefol, meithrin gallu cymunedol a ddatblygiadau cymunedol, cynnwys y gymuned gorfforaethol, creu’r gymdeithas gan y wladwriaeth, a llywodraethu lleol yn Tsieina.

Jinglin XIANG yw ymchwilydd cynorthwyol o’r Sefydliad Cymdeithaseg, Academi Gwyddorau Cymdeithas Tsieineaidd. Derbyniodd ei gradd Meistr a Ph.D o Brifysgol Tsinghua. Ei phrif ddiddordeb mewn ymchwil yw cymdeithaseg drefol a gwleidyddol. Mae ei chyhoeddiadau yn cynnwys symudiad cymdeithasol mewn cymunedau trefol, meithrin gallu cymunedol a ddatblygiadau cymunedol, cynnwys y gymuned gorfforaethol, creu’r gymdeithas gan y wladwriaeth, a llywodraethu lleol yn Tsieina.

Yiran LIU yn ymchwilydd cynorthwyol o’r Sefydliad Cymdeithaseg, Academi Gwyddorau Cymdeithas Tsieineaidd. Derbyniodd ei gradd meistr o Brifysgol Rhydychen a Ph.d. o Brifysgol Tsinghua. Roedd yn ymweld â chymrawd Sefydliad Harvard-Yenching a phrif ddiddordeb ymchwil yw cymdeithaseg wleidyddol ac economaidd. Mae ei chyhoeddiadau yn cynnwys prosiect dymchwel yn Beijing, elusen entrepreneur yn Yunnan, a rhaglenni llywodraethu lleol ar draws llawer o daleithiau Tsieineaidd.