Proffil o Brif Ymchwiliwyr: 

Athrawes Sin Yi Cheung 

Mae Sin Yi Cheung yn athro cymdeithaseg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei hymchwil yn mynd i’r afael â gwahanol fathau o anghydraddoldebau cymdeithasol mewn addysg, cyflogaeth a mynediad at wasanaethau cymdeithasol ac iechyd. Mae hi ‘di cyhoeddi’n helaeth ar anghydraddoldebau ethnig yn y farchnad lafur, integreiddio ffoaduriaid, anghydraddoldebau rhywedd a haeniad llorweddol mewn addysg uwch ac enillion yn y farchnad lafur. Mae ei phrosiect diweddar yn cynnwys astudiaeth gymharol draws-genedlaethol o arferion gofal iechyd mewn cymdogaethau uwch-amrywiol (gyda phartneriaid yn Sweden, Portiwgal a’r Almaen) a chanlyniadau cymdeithasol ac iechyd plant a theuluoedd sy’n defnyddio gwasanaethau gwaith cymdeithasol.

Cyhoeddiadau dethol: 

https://www.cardiff.ac.uk/people/view/38102-cheung-sin-yi

Aelodau’r Tîm:

Athrawes Susan Baker

Athro Paul Chaney

Athro Ralph Fevre

Dr Rod Hick

Dr Marco Pomat