Cymrodoriaeth Uwch Ryngwladol Newton yr Academi Brydeinig 2016-2019 

Cydweithrediad rhwng Prifysgol Caerdydd ac Academi Gwyddorau Cymdeithasol Tsieineaidd

Enw’r Prosiect:

Gwella System Lles Cymdeithasol yn Tsieina: Trefoli, Datblygu Cymunedol a Chyfranogaeth Cymdeithasol

Prif Ymchwilwyr:

Doctor Lin Xiao, Sefydliad Cymdeithaseg, Adran Trefniadaeth ac Astudiaethau Cymunedol, Academi Gwyddorau Cymdeithasol Tsieineaidd

Athro Sin Yi Cheung, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Aelodau’r  tîm:

Tîm Caerdydd: 

Athro Susan Baker, Athro Paul Chaney, Doctor Rod Hick, Doctor Marco Pomati, Athro Ralph Fevre

Tîm CASS:

Doctor Chen Liang, Doctor Yiran Liu, Dr Yuntong Shi, Doctor Jinglin Xiang, Doctor Jia Yu

Crynodeb:

Yn ystod trefoli a marchnata cyflym, mae Tsieina yn profi datblygiad economaidd a chymdeithasol anghytbwys rhwng ac i fewn dinasoedd.  Er mwyn hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a datblygiad cynaliadwy, mae’n hanfodol i sefydlu a gwella’r system lles cymdeithasol. Fodd bynnag, mae’r trawsnewidiadau demograffig a’r newidiadau cymdeithasol yn ystod yr oes ddiwygio yn her fawr i system les bresennol Tseina. 

Wedi’i leoli ar ddatblygiad anghytbwys system les Tsieineaidd, nod y prosiect ymchwil cydweithredol hwn yw archwilio mecanwaith cyfyng-gyngor datblygiad lles cyfredol Tsieina, ac mae’n cynnig argymhellion polisi ymarferol a realistig ar gyfer datblygu yn y dyfodol.